Nápověda pro BlackBerry 9720

background image

BlackBerry 9720 Smartphone

Verze:: 7.1

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2013-08-13

SWD-20130813082125262

background image

Obsah

Rychlá nápověda......................................................................................................................................... 10

Začínáme: Váš smartphone..........................................................................................................................10
Populární témata......................................................................................................................................... 29
Populární tipy.............................................................................................................................................. 33
Odstraňování běžných problémů..................................................................................................................42

Tipy a klávesové zkratky............................................................................................................................... 47

Tipy: Rychlé provádění úkonů...................................................................................................................... 47
Tipy: Prodloužení životnosti baterie ..............................................................................................................48
Tipy: Hledání aplikací...................................................................................................................................49
Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory.......................................................................... 50
Tipy: Uvolnění paměti pro optimalizaci výkonu smartphonu.......................................................................... 51
Tipy: Aktualizace softwaru............................................................................................................................52
Tipy: Ochrana informací...............................................................................................................................52
Tipy: Správa indikátorů ................................................................................................................................53
Klávesové zkratky: Telefon........................................................................................................................... 54
Klávesové zkratky: Zprávy............................................................................................................................ 55
Klávesové zkratky: Soubory a přílohy............................................................................................................ 56
Klávesové zkratky: Psaní pomocí fyzické klávesnice......................................................................................57
Klávesové zkratky: Média............................................................................................................................. 58
Klávesové zkratky: Prohlížeč........................................................................................................................ 59
Klávesové zkratky: Hledání...........................................................................................................................61
Klávesové zkratky: Kalendář.........................................................................................................................61
Odstraňování problémů: Klávesové zkratky...................................................................................................62

Telefon........................................................................................................................................................ 63

Jak na to: Telefon.........................................................................................................................................63
Tipy: Telefon................................................................................................................................................82
Přizpůsobení: Telefon.................................................................................................................................. 83
Odstraňování problémů: Telefon.................................................................................................................. 87

background image

Hlasové příkazy............................................................................................................................................91

Jak na to: Hlasové příkazy............................................................................................................................ 91
Odstraňování problémů: Hlasové příkazy......................................................................................................93

Zprávy......................................................................................................................................................... 95

Začínáme: Aplikace Zprávy.......................................................................................................................... 95
Jak na to: Aplikace Zprávy............................................................................................................................96
Tipy: Aplikace Zprávy.................................................................................................................................133
Přizpůsobení: Aplikace Zprávy................................................................................................................... 135
Odstraňování problémů: Aplikace Zprávy................................................................................................... 140

Soubory a přílohy....................................................................................................................................... 146

Jak na to: Soubory .....................................................................................................................................146
Tipy: Soubory ............................................................................................................................................153
Odstraňování problémů: Soubory .............................................................................................................. 154

Média........................................................................................................................................................155

Začínáme: Média.......................................................................................................................................155
Jak na to: Média.........................................................................................................................................157
Tipy: Média................................................................................................................................................176
Odstraňování problémů s médii..................................................................................................................177

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy................................................................................................................ 181

Jak na to: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy................................................................................................. 181
Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...........................................................................186

Prohlížeč................................................................................................................................................... 187

Jak na to: Prohlížeč....................................................................................................................................187
Tipy: Prohlížeč........................................................................................................................................... 200
Přizpůsobení: Prohlížeč..............................................................................................................................202
Odstraňování problémů: Prohlížeč..............................................................................................................202

Kalendář....................................................................................................................................................204

Začínáme: Kalendář...................................................................................................................................204

background image

Jak na to: Kalendář.................................................................................................................................... 205
Tipy: Kalendář........................................................................................................................................... 214
Přizpůsobení: Kalendář..............................................................................................................................215
Odstraňování problémů: Kalendář.............................................................................................................. 216

Kontakty....................................................................................................................................................218

Začínáme: Kontakty...................................................................................................................................218
Jak na to: Kontakty.....................................................................................................................................221
Přizpůsobení: Kontakty.............................................................................................................................. 231
Odstraňování problémů: Kontakty.............................................................................................................. 233

Hodiny.......................................................................................................................................................234

Začínáme: Hodiny......................................................................................................................................234
Jak na to: Hodiny....................................................................................................................................... 235
Přizpůsobení: Hodiny.................................................................................................................................238
Odstraňování problémů: Hodiny.................................................................................................................239

Úkoly a poznámky......................................................................................................................................241

Vytvoření úkolu nebo poznámky................................................................................................................. 241
Odesílání úkolu nebo poznámky................................................................................................................. 241
Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky...........................................................................................241
Změna stavu úkolu.....................................................................................................................................242
Skrytí dokončených úkolů.......................................................................................................................... 242
Zobrazení úkolů v kalendáři........................................................................................................................242
Synchronizace úkolů a poznámek.............................................................................................................. 242
Informace o kategoriích............................................................................................................................. 244
Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek..................................................................................................... 244
Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky..............................................................................245
Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek................................................................................ 245

Zadávání....................................................................................................................................................246

Jak na to: Zadávání.................................................................................................................................... 246
Tipy: Zadávání........................................................................................................................................... 253
Přizpůsobení: Zadávání..............................................................................................................................254
Odstraňování problémů: Zadávání..............................................................................................................256

background image

Klávesnice................................................................................................................................................. 257

Jak na to: Klávesnice..................................................................................................................................257

Jazyk......................................................................................................................................................... 260

Jak na to: Jazyk..........................................................................................................................................260
Odstraňování problémů: Jazyk................................................................................................................... 262

Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 263

Jak na to: Zobrazení na obrazovce..............................................................................................................263
Přizpůsobení: Zobrazení na obrazovce....................................................................................................... 268
Odstraňování problémů: Zobrazení na obrazovce....................................................................................... 270

Technologie GPS....................................................................................................................................... 272

Začínáme: Technologie GPS...................................................................................................................... 272
Jak na to: Technologie GPS........................................................................................................................ 272
Odstraňování problémů: Technologie GPS..................................................................................................274

Mapy......................................................................................................................................................... 275

Jak na to: Mapy..........................................................................................................................................275
Tipy: Mapy.................................................................................................................................................279
Přizpůsobení: Mapy................................................................................................................................... 280
Odstraňování problémů: Mapy................................................................................................................... 281

Aplikace.................................................................................................................................................... 282

Začínáme: Aplikace................................................................................................................................... 282
Jak na to: Aplikace.....................................................................................................................................283
Tips: Aplikace............................................................................................................................................ 285
Odstraňování problémů: Aplikace...............................................................................................................287

Účet BlackBerry ID ................................................................................................................................... 291

Jak na to: Účet Účet BlackBerry ID ............................................................................................................291
Tipy: Účet Účet BlackBerry ID ...................................................................................................................292
Časté dotazy: Účet Účet BlackBerry ID ......................................................................................................292

background image

BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 294

Jak na to: BlackBerry Device Software........................................................................................................294
Odstraňování problémů: BlackBerry Device Software .................................................................................296

Správa připojení.........................................................................................................................................298

Mobilní síť ................................................................................................................................................. 298
Technologie Wi-Fi ..................................................................................................................................... 306

Režim Mobile Hotspot................................................................................................................................319

Začínáme: Režim Mobile Hotspot...............................................................................................................319
Jak na to: Režim Mobile Hotspot................................................................................................................ 320
Odstraňování problémů: Režim Mobile Hotspot.......................................................................................... 323

Technologie Bluetooth .............................................................................................................................. 325

Začínáme: Technologie Bluetooth ............................................................................................................. 325
Jak na to: Technologie Bluetooth ...............................................................................................................327
Odstraňování problémů: Technologie Bluetooth .........................................................................................335

Server médií.............................................................................................................................................. 338

Jak na to: Server médií............................................................................................................................... 338

Inteligentní příslušenství............................................................................................................................ 340

Informace o aplikaci Inteligentní příslušenství.............................................................................................340
Nastavení nové dokovací kolébky............................................................................................................... 340
Změna profilu dokovací kolébky................................................................................................................. 340
Odstranění uloženého profilu dokovací kolébky.......................................................................................... 341

Napájení a baterie......................................................................................................................................342

Začínáme: Napájení a baterie.................................................................................................................... 342
Jak na to: Napájení a baterie...................................................................................................................... 342
Tipy: Napájení a baterie............................................................................................................................. 347
Odstraňování problémů: Napájení a baterie................................................................................................348

Úložný prostor a paměťové karty................................................................................................................ 349

Jak na to: Úložný prostor a paměťové karty.................................................................................................349

background image

Tipy: Úložný prostor a paměťové karty........................................................................................................ 355
Odstraňování problémů: Úložný prostor a paměťové karty...........................................................................357

Hledání......................................................................................................................................................359

Jak na to: Vyhledávání................................................................................................................................359
Tipy: Vyhledávání.......................................................................................................................................363
Odstraňování problémů: Vyhledávání......................................................................................................... 364

Zabezpečení..............................................................................................................................................365

Začínáme: Zabezpečení.............................................................................................................................365
Jak na to: Zabezpečení.............................................................................................................................. 368
Tipy: Zabezpečení......................................................................................................................................398
Odstraňování problémů: Zabezpečení........................................................................................................ 400

Knihy služeb a diagnostické zprávy.............................................................................................................402

Spuštění, zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky............................................................. 402
Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb ...........................................................................................402
Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky...................................................................................... 403
Zjištění čísla modelu smartphonu a verze systému BlackBerry Device Software ..........................................403
Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky........................................................................................... 403

Synchronizace........................................................................................................................................... 405

Jak na to: Synchronizace............................................................................................................................405
Odstraňování problémů: Synchronizace..................................................................................................... 407

Možnosti přístupu...................................................................................................................................... 410

Začínáme: Usnadnění přístupu.................................................................................................................. 410
Jak na to: Usnadnění přístupu....................................................................................................................410

Kalkulátor..................................................................................................................................................416

Použití kalkulátoru .................................................................................................................................... 416
Převody jednotek....................................................................................................................................... 416

Glosář........................................................................................................................................................417

background image

Právní upozornění ..................................................................................................................................... 419