BlackBerry 9720 - Informace o konfliktech synchronizace

background image

Informace o konfliktech synchronizace

Ke konfliktu synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizátoru ve smartphonu

BlackBerry a v aplikaci elektronické pošty v počítači.
Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailu ve smartphonu, lze nastavit, zda budou mít při

konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy ve smartphonu nebo e-mailové zprávy v počítači.
Pokud synchronizujete data organizátoru pomocí bezdrátové synchronizace dat, pak při konfliktu synchronizace dat budou

mít data organizátoru v počítači přednost před daty organizátoru ve smartphonu.
Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před

aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu

v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.
Související informace

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně,

216

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť,

204