BlackBerry 9720 - Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

background image

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly

nebo poznámky

Můžete vytvořit kategorie, které slouží pro uspořádání položek v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly a v aplikaci Poznámkový
blok.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kontakty, Úkoly nebo Poznámkový blok.

2.

Stiskněte klávesu

> Filtr.

3.

Stiskněte klávesu

> Nový.

4.

Zadejte název kategorie.

5.

Stiskněte klávesu

na klávesnici.

Chcete-li odstranit kategorii, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Odstranit.