BlackBerry 9720 - Formátování paměťové karty nebo integrovaného úložiště médií

background image

Formátování paměťové karty nebo integrovaného

úložiště médií

V závislosti na modelu smartphonu BlackBerry nebudete možná moci formátovat integrované úložiště médií smartphonu.
UPOZORNĚNÍ: Při formátování paměťové karty nebo integrovaného úložiště médií se odstraní veškerá data uložená na
paměťové kartě nebo v integrovaném úložišti médií. Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet
a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve
vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu
z neočekávaných důvodů.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zařízení > Úložiště.

3.

Stiskněte klávesu

> Formátovat.

4.

Postupujte podle pokynů na obrazovce.