BlackBerry 9720 - Zálohování dat smartphonu na paměťovou kartu

background image

Zálohování dat smartphonu na paměťovou kartu

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí být do smartphonu BlackBerry vložena paměťová karta.
Pokud e-mailový účet používá server BlackBerry Enterprise Server, v závislosti na možnostech stanovených správcem
nemusí být možné tento úkol provést. Další informace získáte u správce.
UPOZORNĚNÍ: Pokud provedete tuto úlohu, veškerá stávající záložní data na paměťové kartě budou odstraněna a
nahrazena novými záložními daty.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Nastavení.

2.

V části Nastavení klikněte na možnost Změna zařízení > Pomocí paměťové karty > Uložit data.
• Chcete-li provést zálohu smartphonu včetně e-mailů, zaškrtněte políčko Uložit e-maily.
• Chcete-li provést zálohu smartphonu bez e-mailů, zrušte zaškrtnutí políčka Uložit e-maily.

3.

Klikněte na možnost Pokračovat.

4.

Chcete-li pro svá data nastavit heslo, zadejte v poli Heslo požadované heslo.

5.

Do pole Potvrdit zadejte heslo znovu.

6.

Klikněte na možnost Uložit.

Související informace

Obnovení dat smartphonu z paměťové karty,

352