BlackBerry 9720 - Chybové zprávy: Systém BlackBerry Device Software

background image

Chybové zprávy: Systém BlackBerry Device Software

Před chybovou zprávou se může zobrazit výraz „Aplikace“ nebo „JVM“. Například „JVM Chyba 101“ nebo „Aplikace Chyba
200“.

Chybová zpráva a příčina

Možné řešení

Chyba 101: Chyba aplikace
Chyba 102: Chyba souboru Java

Zkuste následující kroky:

Uživatelská příručka

Aplikace

287

background image

Chybová zpráva a příčina

Možné řešení

Chyba 106: Chyba systému grafiky
Chyba 205: Chyba služby zabezpečení
Chyba 502: Chyba proces ukončen
Chyba 503: Poškození dat
Chyba 504: Poškození dat
Chyba 505: Chyba aktualizace
systému BlackBerry Device Software
Chyba 507: Chyba souboru aplikace
Chyba 508: Nalezen neplatný objekt
Chyba 512: Chyba systému
Chyba 523: Chyba systému BlackBerry
Device Software
Chyba 525: Chyba systému
Chyba 526: Chybí kritický objekt
Chyba 527: Chybí kritický objekt
Chyba 529: Poškození systému
souborů
Chyba 532: Chyba aplikace
Chyba 543: Nekompatibilní systém
souborů
Chyba 552: Nedostatek místa v úložišti
při spuštění
Chyba 561: Chyba aplikace
Chyba 602: Chyba aplikace
Chyba 603: Chyba aplikace

• Resetujte smartphone BlackBerry.
• Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje i po resetování smartphonu,

načtěte znovu systém BlackBerry Device Software. Proces opětovného
načtení odstraní data smartphonu.

Chyba 200: Chyba systému
BlackBerry Device Software
Chyba 545: Nekompatibilní systém
souborů

Zkuste následující kroky:

• Resetujte smartphone.
• Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje i po resetování smartphonu,

načtěte znovu systém BlackBerry Device Software. Proces opětovného
načtení odstraní data smartphonu.

Uživatelská příručka

Aplikace

288

background image

Chybová zpráva a příčina

Možné řešení

• Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje i po opětovném načtení systému

BlackBerry Device Software, obraťte se na svého poskytovatele
bezdrátových služeb.

Chyba 203: Proces aplikace ukončen

Resetujte smartphone.

Chyba 501: Poškození paměti
Chyba 517: Konflikt hardwaru/softwaru
Chyba 547: Problém hardwaru nebo
systému

Obraťte se na svého poskytovatele bezdrátových služeb.

Chyba 513: Uživatel se pokusil
resetovat smartphone – byl překročen
maximální počet povolených pokusů o
zadání hesla

Pokud se objeví tato chyba, jsou veškerá data smartphonu odstraněna, aby bylo
zabráněno neautorizovanému přístupu k vašim informacím.
Pokud váš e-mailový účet používá server BlackBerry Enterprise Server, váš
správce může být schopen změnit nastavení možností, aby minimalizoval riziko,
že se tato chybová zpráva znovu zobrazí. Další informace získáte u správce.
Zkuste následující kroky:

• Načtěte znovu systém BlackBerry Device Software. Proces opětovného

načtení odstraní data smartphonu.

• Pokud se chybová zpráva stále zobrazuje i po opětovném načtení systému

BlackBerry Device Software, obraťte se na svého poskytovatele
bezdrátových služeb.

Chyba 576: Problém zásad IT

Obraťte se na správce.

Související informace

BlackBerry Device Software,

294

Začínáme: Zabezpečení,

365

Resetujte smartphone.,

345