BlackBerry 9720 - Podmínky pro hledání zpráv

background image

Podmínky pro hledání zpráv

Pole

Popis

Hledat zprávy

Zadejte, zda chcete vyhledávat zprávy nacházející se ve
smartphonu BlackBerry nebo zprávy nacházející se v aplikaci
elektronické pošty v počítači.

Název

Zadejte jeden nebo více kontaktů nebo e-mailových adres,
které má smartphone vyhledat ve zprávách. Hledání můžete
také rozšířit zadáním části jména.

Objeví se v

Změňte typ pole pro adresu, v kterém má smartphone
vyhledat jméno nebo e-mailovou adresu.

Předmět

Zadejte jedno nebo více slov, která má smartphone vyhledat
v předmětu zpráv.

Zpráva

Zadejte jedno nebo více slov, která má smartphone vyhledat
v textu zpráv.

Zahrnout šifrované zprávy

Určete, zda smartphone prohledá zašifrované zprávy, zprávy
ve formátu prostého textu a digitálně podepsané zprávy.

Služba

Jestliže je smartphone spojen s více e-mailovými adresami,
změňte e-mailový účet, v němž má smartphone vyhledat
zprávy. Ne všechny e-mailové účty podporují tuto funkci.

Složka

Změňte složku, ve které má smartphone vyhledat zprávy.

Zobrazit

Změňte stav zpráv, které má smartphone vyhledat.

Napište

Změňte typ zpráv, které má smartphone vyhledat.