BlackBerry 9720 - Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na webové stránce

background image

Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na

webové stránce

Před zahájením: Chcete-li v prezentaci vyhledat text, je nutné zobrazit prezentaci v režimu zobrazení textu nebo v režimu
zobrazení textu a obrázků.

1.

Ve zprávě, v souboru, v příloze nebo na webové stránce stiskněte klávesu

> Najít nebo Najít na stránce.

2.

Zadejte text.

3.

Stiskněte klávesu

na klávesnici.

Chcete-li vyhledat další výskyt textu, stiskněte klávesu

> Najít další nebo Najít další na stránce.