BlackBerry 9720 - Změna jazyka pro hlasové vyhledávání

background image

Změna jazyka pro hlasové vyhledávání

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Jazyk.

3.

Změňte nastavení pole Hlasové vyhledávání.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.