BlackBerry 9720 - Používání časovače

background image

Používání časovače

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.

2.

Stiskněte klávesu

> Časovač.

3.

Stiskněte klávesu

> Nastavit časovač.

4.

Nastavte čas.

5.

Klikněte na možnost OK.
• Chcete-li spustit nebo zastavit časovač, klikněte na ikonu spustit/zastavit.
• Časovač vynulujete kliknutím na ikonu Vynulovat.

Po ukončení aplikace Hodiny časovač pokračuje v odpočítávání.