BlackBerry 9720 - Změna možností oznamování pro časovač

background image

Změna možností oznamování pro časovač

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3.

V části Časovač změňte nastavení pole Tón časovače, Hlasitost nebo Vibrace.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.