BlackBerry 9720 - Nastavení nové dokovací kolébky

background image

Nastavení nové dokovací kolébky

Při prvním připojení smartphonu BlackBerry k dokovací či nabíjecí kolébce nebo nabíječce budete vyzváni k nastavení
chování smartphonu pro jednotlivá připojení. Pokud se rozhodnete chování smartphonu nastavit později, budete znovu
vyzváni při příštím připojení smartphonu k dokovací či nabíjecí kolébce nebo nabíječce. Pokud smartphone vyjmete
z dokovací či nabíjecí kolébky nebo nabíječky, když je zobrazena konfigurační obrazovka, zůstane tato obrazovka otevřena.

1.

V dialogovém okně Inteligentní dokovací kolébka klikněte na možnost Konfigurovat.

2.

Do pole Název dokovací kolébky zadejte název dokovací kolébky.
• Chcete-li při připojení smartphonu spustit určitou aplikaci, klikněte v rozevíracím seznamu Spustit aplikaci na

požadovanou aplikaci.

• Chcete-li při připojení smartphonu změnit zvukový profil, klikněte v rozevíracím seznamu Zvukový profil na

požadovaný zvukový profil.

• Chcete-li při připojení smartphonu zapnout nebo vypnout mobilní síť, klikněte v rozevíracím seznamu Mobilní síť

na možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

• Chcete-li při připojení smartphonu zapnout nebo vypnout připojení Wi-Fi, klikněte v rozevíracím seznamu Wi-Fi na

možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

• Chcete-li při připojení smartphonu zapnout nebo vypnout technologii Bluetooth, klikněte v rozevíracím seznamu

Bluetooth na možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.