BlackBerry 9720 - Odstranění jazyka ze smartphonu

background image

Odstranění jazyka ze smartphonu

Jazyky pro zadávání textu nebo zobrazení, které nepoužíváte, můžete odstranit, abyste zvětšili velikost dostupného
úložného prostoru ve smartphonu BlackBerry.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Nastavení.

2.

Klikněte na Jazyky a metody zadávání znaků.

3.

V oblasti Spravovat jazyky a metody zadávání znaků vyberte jazyky, které chcete zachovat.

4.

Klikněte na možnost Aktualizovat.

Všechny jazyky, které nevyberete, budou ze smartphonu odstraněny.

Uživatelská příručka

Jazyk

260