BlackBerry 9720 - Používání klávesové zkratky k přepínání jazyků zadávání textu

background image

Používání klávesové zkratky k přepínání jazyků

zadávání textu

Pokud používáte klávesovou zkratku k přepínání jazyků, smartphone vám umožňuje přepínat mezi jazyky, které jste
nastavili v poli Jazyk zadávání textu.

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání textu a jazyk > Jazyk.

• Chcete-li přepínat jazyk zadávání textu přidržením klávesy

a stisknutím klávesy

, změňte nastavení

pole Klávesové zkratky na hodnotu Klávesová kombinace Alt-Enter.

• Chcete-li přepínat jazyk zadávání textu přidržením klávesy

a stisknutím klávesy

, změňte nastavení

pole Klávesové zkratky na hodnotu Klávesová kombinace Shift-Space.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Klávesovou zkratku pro přepínání jazyků zadávání textu vypnete změnou pole Klávesové zkratky na hodnotu Žádný.