BlackBerry 9720 - Kontrola dostupnosti účastníků schůzky

background image

Kontrola dostupnosti účastníků schůzky

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry Enterprise
Server, který tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.
Můžete pouze zkontrolovat dostupnost účastníků schůzky ve vaší organizaci.

Uživatelská příručka

Kalendář

209

background image

V položce schůzka nebo pozvání na schůzku, níže uveden seznamu účastníků schůzky, klikněte na možnost Zobrazit

dostupnost.
• Organizujete-li schůzku a chcete vybrat nejbližší dobu, kdy budou všichni účastníci schůzky k dispozici, klikněte na

možnost Příští dostupný čas.

• Chcete-li zobrazit seznam stavů, které jsou spojeny s barevnými pruhy na obrazovce (například zaneprázdněn nebo

předběžný), stiskněte klávesu

> Ukázat vysvětlivku.