BlackBerry 9720 - Přepínání zobrazení kalendáře

background image

Přepínání zobrazení kalendáře

Události a schůzky lze zobrazovat v jednom ze čtyř režimů. V režimech zobrazení Den, Týden a Měsíc se zobrazují všechny
události a schůzky pro zvolené časové období. Režim zobrazení Program zobrazuje seznam všech vašich plánovaných
událostí, schůzek a událostí pro volný čas.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kalendář.

2.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit.

3.

Klikněte na režim zobrazení.