BlackBerry 9720 - Při stisknutí klávesy Komfort se neotevře žádná aplikace

background image

Při stisknutí klávesy Komfort se neotevře žádná aplikace

Zkuste následující akce:

• Pokud jste tak ještě neučinili, přiřaďte aplikaci klávese.
• Ověřte, zda jste neodstranili aplikaci, která byla ke klávese přiřazena.

Uživatelská příručka

Klávesnice

258

background image

Související informace

Přiřazení aplikace klávese Komfort,

257

Uživatelská příručka

Klávesnice

259