BlackBerry 9720 - Změna zobrazení jmen kontaktů ve výsledcích vzdáleného hledání

background image

Změna zobrazení jmen kontaktů ve výsledcích vzdáleného hledání

Ve výchozím nastavení se při hledání kontaktu v seznamu kontaktů vaší organizace objeví ve výsledcích hledání
zobrazované jméno. Jako alternativu můžete zvolit zobrazení jména a příjmení kontaktu.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3.

Klikněte na možnost Zobrazení kontaktu a akce.

4.

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zobrazované jméno.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.