BlackBerry 9720 - Vytvoření skupiny kontaktů

background image

Vytvoření skupiny kontaktů

Skupiny kontaktů můžete používat k odesílání e-mailů, kódů PIN nebo textových zpráv více kontaktům najednou. Skupiny
vytvořené ve smartphonu BlackBerry se nezobrazují v e-mailové aplikaci v počítači.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.

2.

Stiskněte klávesu

> Nová skupina.

Uživatelská příručka

Kontakty

227

background image

3.

Zadejte název skupiny.

4.

Klikněte na možnost Přidat člena.

5.

Klikněte na kontakt.

6.

Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 4 až 5.

7.

Stiskněte klávesu

> Uložit skupinu.