BlackBerry 9720 - Změna nebo odstranění kontaktu

background image

Změna nebo odstranění kontaktu

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li změnit kontakt, klikněte na domovské obrazovce na ikonu Kontakty. Zvýrazněte kontakt. Stiskněte klávesu

> Upravit. Změňte kontaktní informace. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Kontakty

222

background image

• Chcete-li kontakt změnit s použitím informací ve smartphonu BlackBerry, jako jsou informace v e-mailu nebo záznamu

kalendáře, pak informace, které chcete přidat ke kontaktu, zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Přidat ke

kontaktům > Přidat k existujícímu kontaktu. Klikněte na kontakt. V případě potřeby přidejte kontaktní informace.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit kontakt ze seznamu kontaktů, klikněte na domovské obrazovce na ikonu Kontakty. Zvýrazněte

kontakt. Stiskněte klávesu

> Odstranit.