BlackBerry 9720 - Přesunutí skladby v seznamu skladeb nebo odstranění skladby ze seznamu skladeb

background image

Přesunutí skladby v seznamu skladeb nebo odstranění skladby ze

seznamu skladeb

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média > Hudba.

2.

Klikněte na možnost Seznamy skladeb.

3.

Klikněte na standardní seznam skladeb.

4.

Zvýrazněte skladbu.
• Chcete-li změnit umístění skladby v seznamu skladeb, stiskněte klávesu

> Přesunout. Přejděte na nové

umístění. Stiskněte klávesu

> Dokončit přesunutí.

• Chcete-li odstranit skladbu ze seznamu skladeb, stiskněte klávesu

> Odebrat > OK.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.