BlackBerry 9720 - Řazení mediálních souborů

background image

Řazení mediálních souborů

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:
• Chcete-li seřadit videa, na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média > ikonu Videa. Zvýrazněte video.
• Chcete-li seřadit obrázky, na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média > ikonu Obrázky > složku Knihovna

obrázků.

• Chcete-li seřadit hlasové zprávy, na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hlasové

zprávy. Zvýrazněte hlasovou zprávu.

2.

Stiskněte klávesu

> Seřadit podle.

3.

Klikněte na možnost řazení.