BlackBerry 9720 - Mám potíže se špatným příjmem rádia FM

background image

Mám potíže se špatným příjmem rádia FM

Rádio FM používá jako anténu kabelová náhlavní sluchátka. Chcete-li zlepšit příjem rádia, zkuste provést jedno nebo více
následujících opatření:

• Narovnejte kabel náhlavních sluchátek.
• Zkuste použít jiná kabelová náhlavní sluchátka, která mohou poskytovat lepší kvalitu příjmu.
• Zkuste se přesunout na jiné místo, dostatečně vzdálené od velkých kovových předmětů.

Související informace

Zapnutí nebo vypnutí FM rádia,

174