BlackBerry 9720 - Některé funkce nejsou ve smartphonu dostupné

background image

Některé funkce nejsou ve smartphonu dostupné

Na dostupnost určitých funkcí ve smartphonu BlackBerry může mít vliv řada okolností, například model smartphonu a plán
bezdrátových služeb.
V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech zprávy na
obrazovce Předvolby e-mailu.
Je-li váš e-mailový účet přidružen k serveru BlackBerry Enterprise Server, správce může do vašeho smartphonu přidat
pravidla zásad IT, která určují, jaké funkce a nastavení jsou dostupné a zda můžete přidat nebo aktualizovat aplikaci.
Pokud správce vypnul funkci nebo pro vás nastavil určitou možnost, příslušná možnost se nemusí zobrazit nebo se může
zobrazit šedou barvou nebo se u pole možnosti zobrazí indikátor zámku.
Jestliže byl váš smartphone dříve přidružen k serveru BlackBerry Enterprise Server a správce ze smartphonu neodebral
pravidla zásad IT, můžete použít aplikaci BlackBerry Desktop Software a pravidla zásad IT odebrat. Další informace
naleznete v článku KB18998 na webové stránce

www.blackberry.com/btsc

.

Další informace o funkcích dostupných ve smartphonu vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webovou stránku

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí,

27