BlackBerry 9720 - Zobrazení skrytých titulků ve videích

background image

Zobrazení skrytých titulků ve videích

Můžete zapnout skryté titulky, aby se během přehrávání video souborů, které podporují skryté titulky, zobrazoval na
obrazovce text.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3.

Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté titulky.

4.

V případě potřeby změňte nastavení pole Vzhled, Poloha a Velikost písma.

5.

Stiskněte klávesu

> Uložit.