BlackBerry 9720 - Změna nebo odstranění položky nahrazování slov

background image

Změna nebo odstranění položky nahrazování slov

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Nahrazování slov.

3.

Zvýrazněte položku nahrazování slov.

4.

Stiskněte klávesu

.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

414

background image

• Chcete-li změnit položku nahrazování slov, klikněte na možnost Upravit. Změňte položku. Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit položku nahrazování slov, klikněte na možnost Odstranit.