BlackBerry 9720 - Nastavení znakového kódování pro všechny webové stránky

background image

Nastavení znakového kódování pro všechny webové stránky

Ve výchozím nastavení používá smartphone BlackBerry optimální kódování znaků pro webové stránky.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3.

V části Webový obsah změňte nastavení pole Výchozí kódování textu.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.