BlackBerry 9720 - Odeslání hlášení diagnostiky služby Mobile Hotspot

background image

Odeslání hlášení diagnostiky služby Mobile Hotspot

1.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.

2.

Klikněte na možnost Sítě a připojení > Připojení Mobile Hotspot.

3.

Stiskněte klávesu

> Diagnostika.

4.

Stiskněte klávesu

> E-mailové hlášení.