BlackBerry 9720 - Nelze odesílat zprávy

background image

Nelze odesílat zprávy

Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda je smartphone BlackBerry připojen k bezdrátové síti.
• Pokud se položka nabídky pro odesílání zprávy neobjeví, ověřte, zda máte pro kontakt uloženou e-mailovou adresu, PIN

nebo telefonní číslo.

• Pokud jste pomocí obrazovky pro nastavení e-mailu v instalační aplikaci vytvořili e-mailovou adresu nebo jste do svého

smartphonu přidali existující e-mailovou adresu, ověřte, zda jste do smartphonu obdrželi aktivační zprávu od služby
BlackBerry Internet Service. Pokud jste aktivační zprávu neobdrželi (doručení zprávy může chvíli trvat), otevřete
v instalační aplikaci obrazovku pro nastavení e-mailu, aby do vašeho smartphonu mohla být zaslána kniha služeb.

• Pokud jste neobdrželi registrační zprávu z bezdrátové sítě, zaregistrujte svůj smartphone. Na domovské obrazovce

nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Rozšířená nastavení systému > Tabulka
směrování hostitelů. Stiskněte klávesu

> Registrovat nyní.

• Vytvořte šifrovací klíč.
• Zkontrolujte, zda je datová služba zapnutá.
• Znovu odešlete zprávu.

Související informace

Vytvoření šifrovacího klíče,

376

Změna nebo odstranění kontaktu,

222

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu,

302

Možnosti filtrů e-mailu,

107

Nové odeslání zprávy,

103

Indikátor bezdrátového pokrytí,

298

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti,

299

Nové odeslání zprávy,

103