BlackBerry 9720 - Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a soubory

background image

Tipy: Uvolnění paměti pro hudbu, obrázky, videa a

soubory

Soubory můžete ukládat do integrovaného úložiště médií smartphonu BlackBerry nebo na paměťovou kartu.

Zkontrolujte, kolik paměti je již využito mediálními sobory a
dokumenty.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média. Stiskněte
klávesu

> Využití paměti.

Odstraňte nepotřebné soubory.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu
Soubory. Najděte a zvýrazněte soubor. Stiskněte klávesu

> Odstranit.

Snižte velikost pořizovaných obrázků a videí.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát nebo
ikonu Média > ikona Videokamera. Stiskněte klávesu

> Možnosti. Změňte hodnotu pole Velikost obrázku

nebo Formát videa.

Ukládejte soubory na paměťovou kartu místo do
smartphonu.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát nebo
ikonu Média > ikona Videokamera. Stiskněte klávesu

> Možnosti. V části Úložiště změňte nastavení pole

Ukládání obrázků nebo Ukládání videa.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat smartphonu
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.
Související informace

Kopírování, přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru,

149

Změna velikosti pořizovaných obrázků,

169

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

38

background image

Zobrazení dostupného úložného prostoru smartphonu,

355

Změna doby, po kterou smartphone uchovává záznamy kalendáře,

212

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace,

284