BlackBerry 9720 - Důležité klávesy

background image

Důležité klávesy

Klávesy na přední straně smartphonu BlackBerry

Trackpad

• Pohyb po obrazovce posunutím prstu.
• Výběr položky stisknutím (kliknutím).
• Otevření místní nabídky stisknutím a přidržením.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

15

background image

Klávesy na přední straně smartphonu BlackBerry

Nabídka

• Otevření nabídky.
• Výběr zvýrazněné položky nabídky.
• Rychlé přepínání mezi aplikacemi stisknutím a přidržením.

Escape

• Návrat na předchozí obrazovku.
• Zavření nabídky.

Odeslat

• Uskutečnění hovoru.
• Přijetí hovoru.

Konec/Napájení

• Ukončení hovoru.
• Návrat na domovskou obrazovku.
• Zapnutí nebo vypnutí smartphonu BlackBerry stisknutím a

přidržením.

Klávesy na horní straně smartphonu.

Zámek

Zamknutí nebo odemknutí obrazovky a klávesnice.

Klávesy na pravé straně smartphonu.

Hlasitost/Ztlumit

• Změna hlasitosti stisknutím horních nebo spodních kláves.
• Přehrání dalšího nebo předchozího mediálního souboru

stisknutím a přidržením horní nebo spodní klávesy.

• Přiblížení nebo oddálení stisknutím horní nebo spodní klávesy

před pořízením obrázku nebo nahráváním videa.

• Ztlumení hovoru nebo hlasitosti stisknutím prostřední klávesy.

Pravá klávesa Komfort

• Otevřete aplikaci Fotoaparát, je-li tato funkce podporována.

Chcete-li pořídit obrázek, stiskněte znovu klávesu Komfort.

• Funkci této klávesy také můžete přizpůsobit.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

16

background image

Klávesy na levé straně smartphonu.

Levá klávesa Komfort

• Je-li podporována, stisknutím otevřete aplikaci BBM.
• Funkci této klávesy také můžete přizpůsobit.

Klávesnice

Shift

Velká písmena.

Alt

Zadání alternativního znaku na klávese.

Symbol

Otevření seznamu symbolů.

Backspace/Delete

Odstranění předchozího znaku nebo vybrané položky.

Klávesa Enter

Výběr položky.

Hlasitý telefon

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého telefonu během hovoru.