BlackBerry 9720 - Změna chování při zadávání textu na domovské obrazovce

background image

Změna chování při zadávání textu na domovské obrazovce

Před zahájením: V závislosti na jazyku zadávání textu nemusí být možné k otevírání aplikací používat klávesové zkratky.

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li při zadávání textu na domovské obrazovce prohledat smartphone BlackBerry nebo internet, změňte

nastavení pole Spustit zadáním na hodnotu Univerzální hledání.

• Chcete-li otevírat aplikace při stisku klávesové zkratky, změňte nastavení pole Spustit zadáním na hodnotu

Klávesové zkratky aplikace.

2.

Stiskněte klávesu

> Uložit.