BlackBerry 9720 - Nelze se připojit k mobilní síti

background image

Nelze se připojit k mobilní síti

Zkuste následující kroky:

• Pokud váš smartphone BlackBerry používá SIM kartu, zkontrolujte, zda jste do smartphonu vložili SIM kartu správně.
• Jestliže se váš smartphone normálně připojuje k síti CDMA a podporuje zahraniční roaming, zkontrolujte, zda je

smartphone v režimu globálního roamingu a zda je SIM karta do smartphonu správně vložena.

• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně přepnuli bezdrátové

sítě, smartphone zůstává připojen k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete síť svého poskytovatele bezdrátových
služeb.

• Pokud jste nastavili určitou rychlost připojení k bezdrátové síti, ověřte, zda se nacházíte v oblasti s bezdrátovým

pokrytím, které tuto rychlost připojení podporuje.

Související informace

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu,

302

Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím,

301

Zapnutí, vypnutí nebo kontrola stavu připojení k síti,

299

Uživatelská příručka

Správa připojení

305