BlackBerry 9720 - Odeslání hlášení diagnostiky sítě Wi-Fi

background image

Hlášení diagnostiky Wi-Fi
Odeslání hlášení diagnostiky sítě Wi-Fi

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

Uživatelská příručka

Správa připojení

314

background image

2.

Klikněte na možnost Sítě a připojení > Síť Wi-Fi.

3.

Stiskněte klávesu

> Odstranit problémy > Diagnostika Wi-Fi.

4.

Stiskněte klávesu

> E-mailové hlášení nebo Hlášení PIN.