BlackBerry 9720 - Zapnutí nebo vypnutí výzvy, která se zobrazuje pro přístupové body

background image

Zapnutí nebo vypnutí výzvy, která se zobrazuje pro přístupové body

Ve výchozím nastavení zobrazí smartphone BlackBerry výzvu, pokud se nacházíte v dosahu uložené sítě Wi-Fi, která je
přístupovým bodem. Pokud tuto výzvu vypnete, můžete ji znovu zapnout.

1.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa připojení.

2.

Klikněte na možnost Síť Wi-Fi.

3.

Stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li zapnout výzvu, která se zobrazuje pro přístupové body, zaškrtněte políčko Zobrazit výzvu, když je

v okolí nalezen uložený přístupový bod.

• Chcete-li vypnout výzvu, která se zobrazuje pro přístupové body, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit výzvu, když je

v okolí nalezen uložený přístupový bod.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.