BlackBerry 9720 - Indikátor bezdrátového pokrytí

background image

Indikátor bezdrátového pokrytí

Indikátory v pravém horním rohu domovské obrazovky zobrazují úroveň bezdrátového pokrytí pro oblast, v níž používáte
smartphone BlackBerry. Více informací o oblastech s bezdrátovým pokrytím získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Indikátor

Popis

Poskytuje informace o síle bezdrátového signálu. Silný signál je indikován třemi
nebo více proužky. Zobrazení redukovaného signálu může naznačovat zvýšený
výstupní výkon smartphonu, protože se pokouší připojit ke slabému signálu.

3G

, 4G

, H+

, EDGE, GPRS,

NXTL, MIKE nebo NTWK

Jste připojeni k mobilní síti a můžete používat funkce, jako je zasílání zpráv e-
mailem a procházení Internetu. Pokud nevidíte některý z výše uvedených
indikátorů, můžete se nacházet v oblasti s omezeným bezdrátovým pokrytím,
kde nejsou některé funkce dostupné (možná budete moci pouze uskutečnit
telefonní hovor nebo odesílat a přijímat textové zprávy).

Můžete volat pouze na čísla tísňového volání.

Nacházíte se v oblasti, kde není bezdrátové pokrytí

Připojení k mobilní síti je vypnuté.

Jste připojeni k síti Wi-Fi a můžete používat služby zařízení BlackBerry, jako je
zasílání zpráv e-mailem a procházení Internetu přes připojení k síti Wi-Fi.

Uživatelská příručka

Správa připojení

308

background image

Indikátor

Popis

Připojení Wi-Fi je zapnuté, ale nejste připojeni k síti Wi-Fi, nebo jste připojeni
k síti Wi-Fi, ale nemáte přístup ke službám BlackBerry, jako je zasílání zpráv e-
mailem a procházení Internetu přes připojení k síti Wi-Fi.

Připojení Bluetooth je zapnuté a jste připojeni k zařízení s podporou technologie
Bluetooth.

Připojení Bluetooth je zapnuté, ale nejste připojeni k zařízení s podporou
technologie Bluetooth.

Související informace

Informace o tísňovém volání a o režimu zpětného tísňového volání,

67