BlackBerry 9720 - Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

background image

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

Před zahájením: Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor,
obzvláště před aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat
smartphonu v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození smartphonu z neočekávaných důvodů.
Pokud změníte tu samou položku dat organizátoru ve smartphonu BlackBerry a v aplikaci elektronické pošty v počítači,
budou mít data organizátoru v počítači přednost před daty organizátoru ve smartphonu.

1.

V aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly nebo Poznámkový blok stiskněte klávesu

> Možnosti.

2.

V případě potřeby klikněte na kalendář nebo seznam kontaktů.

3.

Zaškrtněte políčko Bezdrátová synchronizace.

Uživatelská příručka

Synchronizace

406

background image

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pokud používáte službu BlackBerry Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat aplikaci BlackBerry
Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Software.

Související informace

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně,

216

Informace o konfliktech synchronizace,

206