BlackBerry 9720 - Informace o technologii Bluetooth

background image

Informace o technologii Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje navázat bezdrátová spojení mezi smartphonem BlackBerry a ostatními zařízeními

podporujícími technologii Bluetooth, jako je souprava handsfree do vozidla nebo bezdrátová náhlavní souprava.
Než připojíte smartphone BlackBerry k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, musíte nejprve zapnout používání

technologie Bluetooth na obou zařízeních a poté je spárovat. Párování vytváří vztah mezi oběma zařízeními a většinou ho

stačí provést pouze jednou.
Po spárování zařízení můžete zařízení propojit, je-li zařízení podporující technologii Bluetooth v dosahu vašeho smartphonu

BlackBerry (obvyklý dosah je přibližně 10 metrů). Nejlepších výsledků dosáhnete, když bude smartphone BlackBerry

v přímém dohledu zařízení podporujícího technologii Bluetooth. Máte-li například smartphone BlackBerry uchycen na

pravé straně těla, noste sluchátka podporující technologii Bluetooth na pravém uchu.
Když zapnete technologii Bluetooth nebo když připojíte svůj smartphone BlackBerry k jinému zařízení podporujícímu

technologii Bluetooth, objeví se u horního okraje domovské obrazovky stavové indikátory Bluetooth.