BlackBerry 9720 - Blokování nebo zrušení blokování hovorů

background image

Blokování nebo zrušení blokování hovorů

Před zahájením: Chcete-li využívat tuto funkci, musí být ve smartphonu BlackBerry vložena SIM karta se službou blokování
hovorů nastavenou vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. Ten vám také poskytne heslo blokování hovorů.

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

¨Stiskněte klávesu

> Možnosti > Blokování hovorů.

3.

Zvýrazněte možnost blokování hovorů.

4.

Stiskněte klávesu

> Aktivovat.

5.

Zadejte heslo pro blokování hovorů.

Chcete-li blokování hovorů zrušit, zvýrazněte možnost blokování hovorů. Stiskněte klávesu

> Deaktivovat.