BlackBerry 9720 - Informace o protokolech hovorů

background image

Informace o protokolech hovorů

Protokoly hovorů se zobrazují v aplikaci Telefon a zobrazují stav posledních hovorů zobrazením indikátoru nepřijatého

hovoru, indikátoru uskutečněného hovoru nebo indikátoru přijatého hovoru. Hovory můžete třídit podle kategorií Poslední,

Nejčastější nebo podle jména volajícího. Mezi obrazovkami smartphonu Kontakty, Číselník a Protokol hovorů můžete také

přecházet posunutím prstu přes panel záhlaví. Protokol hovorů obsahuje také datum telefonního hovoru, telefonní číslo a

odhadovanou dobu hovoru. Další informace o přesné době hovoru vám podá váš poskytovatel bezdrátových služeb.
Možnost Zobrazení telefonního seznamu umožňuje určit způsob seřazení protokolu hovorů v aplikaci Telefon. V závislosti

na nastavení možností lze také protokoly hovorů zobrazit v aplikaci Zprávy. Podle použitého motivu se může v případě

nepřijatého hovoru zobrazit indikátor nepřijatého hovoru také v horní části domovské obrazovky.
K protokolům hovorů lze také přidávat poznámky nebo protokoly odesílat jako e-mailové zprávy. Pokud protokol hovorů

neodstraníte, bude ve smartphonu BlackBerry uložen po dobu 30 dnů.