BlackBerry 9720 - Přidání, změna nebo odstranění poznámek protokolu hovoru

background image

Přidání, změna nebo odstranění poznámek protokolu hovoru

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Zvýrazněte protokol hovoru.

3.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Historie.

4.

Zvýrazněte protokol hovoru.

5.

Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přidat poznámky, klikněte na možnost Přidat poznámky.
• Chcete-li změnit poznámky, klikněte na možnost Upravit poznámky.
• Chcete-li odstranit poznámky, klikněte na možnost Upravit poznámky. Stiskněte klávesu

> Vymazat pole.

6.

Stiskněte klávesu

> Uložit.