BlackBerry 9720 - Informace o používání více telefonních čísel

background image

Informace o používání více telefonních čísel

Je-li ke smartphonu BlackBerry přiřazeno více telefonních čísel, můžete přepínat telefonní číslo, které používáte jako

aktivní. Ke smartphonu máte přiřazeno více telefonních čísel, pokud nastane některá z následujících situací:
• Ve smartphonu je vložena SIM karta, která podporuje více než jedno telefonní číslo.
• Poskytovatel bezdrátových služeb nastavil smartphone tak, aby podporoval více než jedno telefonní číslo.
• Poskytovatel bezdrátových služeb vám poskytl telefonní číslo a vaše organizace vám přidělila telefonní číslo aplikace

Rostoucí.

Pokud SIM karta podporuje více než jedno telefonní číslo, můžete uskutečňovat hovory pouze pomocí aktivního telefonního

čísla, ale hovory můžete přijímat na všechna telefonní čísla. Pokud jste již navázali hovor, obdržíte další hovory pouze na

Uživatelská příručka

Telefon

76

background image

aktivní telefonní číslo a pro všechny hovory, které obdržíte na ostatní telefonní čísla, bude vydáván obsazovací tón nebo

budou přepnuty do hlasové pošty.
Pokud poskytovatel bezdrátových služeb nastavil smartphone tak, aby podporoval více než jedno telefonní číslo, můžete

uskutečňovat a přijímat hovory pouze pomocí aktivního telefonního čísla. Pro všechny hovory přijaté na ostatní telefonní

čísla bude vydáván obsazovací tón nebo budou přepnuty do hlasové pošty.
Pokud vám poskytovatel bezdrátových služeb poskytl telefonní číslo a vaše organizace vám přidělila telefonní číslo aplikace

Rostoucí, můžete uskutečňovat hovory pouze pomocí aktivního telefonního čísla, ale přijímat můžete hovory na všechna

telefonní čísla. Pokud jste již navázali hovor, můžete přijímat hovory na všechna telefonní čísla.
Pokud plán vašich bezdrátových služeb podporuje zasílání textových zpráv, pak je první telefonní číslo, které se objeví

v rozevíracím seznamu v horní části obrazovky aplikace Telefon, telefonním číslem, které používáte k odesílání a příjmu

textových zpráv.
Můžete změnit možnosti pro čekání hovorů, předávání hovorů a hlasovou poštu pro každé telefonní číslo přiřazené

smartphonu.