BlackBerry 9720 - Přepínání aplikací během hovoru

background image

Přepínání aplikací během hovoru

Během hovoru stiskněte klávesu

> Přepnout aplikaci.

Poznámka: Chcete-li po přepnutí do jiné aplikace ukončit telefonní hovor, stiskněte klávesu

.