BlackBerry 9720 - Volání

background image

Volání

1.

Proveďte jednu z následujících akcí:

• Je-li smartphone BlackBerry odemknutý, stiskněte klávesu

.

2.

Zadejte telefonní číslo a jméno kontaktu.

3.

Stiskněte klávesu

.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy

.

Související informace

Přidání prodlevy nebo čekání na telefonní číslo,

222

Dostupné hlasové příkazy,

92

Zapnutí nebo vypnutí vytáčení ze zamčené obrazovky,

77

Řazení telefonních čísel nebo kontaktů na obrazovce Telefon,

77

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory,

42