BlackBerry 9720 - Nastavení rychlé volby pro kontakt

background image

Nastavení rychlé volby pro kontakt

1.

Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2.

Stiskněte klávesu

> Zobrazit > Seznam rychlé volby.

3.

V seznamu Čísla rychlé volby klikněte na nepřiřazenou klávesu.

4.

Klikněte na kontakt.

5.

V případě potřeby klikněte na telefonní číslo kontaktu.

Chcete-li uskutečnit hovor pomocí rychlé volby z aplikace telefon, z domovské obrazovky, ze zprávy nebo ze složky
doručené pošty, stiskněte a přidržte klávesu, kterou jste přiřadili kontaktu.