BlackBerry 9720 - Přizpůsobení zobrazovaného jména pro duální telefonní čísla

background image

Přizpůsobení zobrazovaného jména pro duální

telefonní čísla

Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, lze přizpůsobit zobrazované jméno pro vaše telefonní čísla tak, aby
pomáhalo při přepínání mezi linkami.

Uživatelská příručka

Telefon

86

background image

1.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

2.

Klikněte na možnost Zařízení > Rozšířená nastavení systému > SIM karta.

3.

Zvýrazněte telefonní číslo.

4.

Stiskněte klávesu

> Upravit tel. č. na SIM.

5.

Do pole Popisný název zadejte zobrazované jméno pro telefonní číslo.

6.

Stiskněte klávesu

na klávesnici.