BlackBerry 9720 - Změna vyzváněcího tónu, upozornění, připomenutí nebo výstrah

background image

Změna vyzváněcího tónu, upozornění, připomenutí

nebo výstrah

V libovolném zvukovém profilu můžete změnit vyzváněcí tón nebo tón upozornění na zvukový soubor, který je uložen
v integrovaném úložišti médií smartphonu BlackBerry nebo na paměťové kartě. Ve všech profilech můžete také změnit
možnosti pro hlasitost, upozorňování během hovorů, signalizaci diodou LED a vibrace. Profil Všechny výstrahy vypnuté
nelze změnit.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky a výstrahy.

2.

Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro vybraný profil.
• Chcete-li změnit vyzváněcí tón nebo jeho hlasitost, klikněte na možnost Telefon.
• Chcete-li změnit upozornění nebo připomenutí, rozbalte kliknutím příslušnou sekci. Klikněte na možnost.

3.

V poli Vyzváněcí tón, Tón upozornění nebo Zvuk připomenutí proveďte jednu z následujících akcí:
• Klikněte na tón.
• Chcete-li použít skladbu, která je uložena ve smartphonu nebo na paměťové kartě, klikněte na možnost Všechna

hudba. Vyhledejte skladbu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít hlasovou zprávu, kterou jste zaznamenali, klikněte na možnost Všechny hlasové zprávy.

Vyhledejte hlasovou zprávu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít předem nahranou výstrahu, klikněte na možnost Všechny výstrahy. Vyhledejte výstrahu a

klikněte na ni.

4.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nelze změnit počet opakování vyzvánění smartphonu,

89

Přidání nebo odstranění výstrahy od kontaktu,

183

Přidání nebo odstranění uživatelského zvukového profilu,

183

Ikony pro zvuky a výstrahy,

181