BlackBerry 9720 - Klávesové zkratky: Hledání

background image

Klávesové zkratky: Hledání

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Vyhledání položky ve smartphonu BlackBerry

Začněte psát na domovské obrazovce.

Vyhledání textu ve zprávě

Stiskněte klávesu H

Vyhledání textu v souboru nebo příloze

Stiskněte klávesu F

Vyhledání textu na webové stránce

Stiskněte klávesu F

Vyhledání textu v prezentaci

Stiskněte klávesu F

Poznámka: Můžete změnit nastavení určující, co se stane při psaní na domovské obrazovce.
Chcete-li v prezentaci vyhledat text, je nutné zobrazit prezentaci v režimu zobrazení textu nebo v režimu zobrazení textu
a obrázků.
Související informace

Změna chování při zadávání textu na domovské obrazovce,

27

Zapnutí klávesových zkratek prohlížeče,

188