BlackBerry 9720 - Tipy: Prodloužení životnosti baterie

background image

Tipy: Prodloužení životnosti baterie

Zavřete aplikace, jakmile s nimi ukončíte práci.

V aplikaci stiskněte klávesu

a klikněte na možnost

Zavřít nebo Konec.

Zapněte úsporný režim baterie.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu
Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Úsporný režim
baterie. Zaškrtněte políčko Zapnout úsporný režim
baterie při nízké úrovni nabití baterie.

Vypněte nepoužívaná síťová připojení.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení
v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa
připojení. Kliknutím na síťové připojení zrušte zaškrtnutí
políčka.

Pokud smartphone BlackBerry podporuje technologii Wi-Fi,
použijte Wi-Fi v oblasti s omezeným pokrytím bezdrátové
sítě.

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení
v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa
připojení. Zaškrtněte políčko Wi-Fi.

Nastavení automatického zapínání a vypínání smartphonu.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu
Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Automatické
zapnutí a vypnutí.

Zavřete karty prohlížeče, které nepoužíváte.

V prohlížeči stiskněte klávesu

> Karty. Zvýrazněte

kartu a klikněte na ikonu .

Pokud služby založené na umístění nepoužíváte, vypněte je. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu

Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení
určování polohy. Vypněte všechny možnosti, které
nepoužíváte.

Nastavte podsvícení, aby zůstalo zapnuté kratší dobu a
snižte jeho jas.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu
Možnosti. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na
obrazovce.

Přepněte vibrační oznámení na zvuková oznámení nebo
oznámení diodou LED, snižte hlasitost zvukových oznámení
nebo vyberte kratší vyzváněcí tón.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky a
výstrahy.Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy.

Uživatelská příručka

Tipy a klávesové zkratky

48

background image

Odstraňte předchozí text z odpovědi na zprávu.

Během odpovídání na zprávu stiskněte klávesu

>

Odstranit původní text.

Změňte dobu, za kterou podcast nebo aplikace kanálů
sociálních sítí obnoví svůj obsah.

Podcast a aplikace kanálů sociálních sítí pravidelně
obnovují svůj obsah. U některých těchto aplikací lze
frekvenci obnovování obsahu omezit. Další informace
naleznete v nápovědě aplikace.

Vypněte blesk fotoaparátu, je-li jím smartphone vybaven.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
Klikněte na ikonu blesku ve spodní části obrazovky a
vyčkejte, dokud se nezobrazí indikátor vypnutí blesku.

Připojovací svorky baterie musí být stále čisté.

Vždy po několika měsících vyčistěte kovové kontakty
baterie a smartphonu vatovým tamponem nebo suchou
látkou.

Kontrolujte aktualizace softwaru zařízení.

Klikněte na ikonu Možnosti > Zařízení > Aktualizace
softwaru.