BlackBerry 9720 - Smartphone při příchozím hovoru nebo zprávě nevyzvání nebo nevibruje

background image

Smartphone při příchozím hovoru nebo zprávě

nevyzvání nebo nevibruje

Zkuste následující kroky:

• Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky a výstrahy. Ověřte, zda není profil nastaven na možnost Všechny

výstrahy vypnuté nebo Tichý.

• Pokud jste vytvořili na domovské obrazovce výstrahy kontaktů, klikněte na ikonu Zvuky a výstrahy. Klikněte na možnost

Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro kontakty. Klikněte na výstrahu kontaktu. Klikněte na možnost Telefon nebo
Zprávy. Ověřte, není-li pole Hlasitost nastaveno na hodnotu Tichý a pole Vibrace není nastaveno na hodnotu Vypnuto.

Uživatelská příručka

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy

186